پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی - 18 اسلاید

پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی - 18 اسلاید

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی - 18 اسلاید

20000 قیمت

پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی - 18 اسلاید

پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی  از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی - 18 اسلاید

پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی  از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی

پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی  از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی

پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی  از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی

پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی  از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی

هدف پژوهش:

در محتوای کتاب فارسی ششم دوره ابتدایی تا چه میزان به مفاهیم اسراف و صرفه جویی پرداخته شده است؟

روش پژوهش:

شیوه تحلیل محتوا است.

واحد ثبت:

کلمات ، جملات و تصاویر کتاب

 

فرضیات

1- در کتاب فارسی ششم به مفاهیم اسراف و صرفه جویی توجه شده است.

2- در کتاب فارسی ششم به مفهم صرفه جویی بیشتر از اسراف توجه شده است.

3- در کتاب فارسی ششم به مفهوم صرفه جویی در جملات بیشتر از کلمات و تصاویر اشاره شده است.

پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی  از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی

پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی  از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی

معرفی جامعه و نمونه

جامعه :

تمامی صفحات کتاب فارسی ششم

نمونه :

به منظور بررسی دقیق تر و همچنین کسب نتیجه بهتر نمونه گیری انجام نشده است و تمامی جامعه مورد مطالعه قرار گرفت که شامل 119 صفحه می باشد 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی  از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی است؛

برای دانلود کل پاورپوینت تحلیل محتوای فارسی ششم ابتدایی  از منظر توجه به مفاهیم اسراف و صرفه جویی از لینک زیر استفاده کنید:


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره