پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده - 10 اسلاید

پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده - 10 اسلاید

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده - 10 اسلاید

20000 قیمت

پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده - 10 اسلاید

پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده   - 10 اسلاید

پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده

پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده

پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده

آيا مي دانيد؟((بعضي ترك واجب مي كنند سنت بجا مي آورند)) يعني مقيّد به صدقات و خيرات مستحبّي مثل كمك به مساجد وحسينيه و هستند ولي از خمس وزكات كه واجب شرعي اندگريزان و يا اصلاً اطلاعي ندارند.         

آيـا اين عاقلانه است؟؟

 

آيا مي دانيد؟ نماز با لباسي كه خمس آن پرداخت نشده طبق نظر مراجع تقليد، باطل است.

 

راستي چرا مال حرام را جمع مي كنيم

وبراي فرزندانمان به ارث مي گذاريم.

ودر قبر و قيامت خود را گرفتار مي كنيم.

 

پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده

 

آيا خانواده و ورثه ارزش جهنم رفتن ما را دارند.

مگر مال حرام چيزي جز ضرر وآتش به دنبال دارد؟

مواردي كه خمس ندارد

1 ـ اموالي كه قبلاً محاسبه وخمـس آن پرداخت شده است.    

2 ـ اموال و وسائل مورد استفاده خود وخانواده كه با پولي خريداري شده كه خمس به آن پول تعلق نگرفته است.

3 ـ ماشين سواري وموتور و منزل مورد استفاده خود وخانواده، مگر اينكه با پولي خريده شده كه به آن خمس تعلق گرفته باشد.

4ـ طـلاي مورد استفادة خانم ها ‹ اگر زائد برشأن او نباشد›

5 ـ دكـور و تزئيـنات منـزل ‹ اگر زائد برشأن او نباشد›

6 ـ ارث . مگر يقين داشته باشد خمس آن پرداخت نشده است.

7 ـ مهريه اي كه خانمها مي گيرند.

8 ـ جهيزيه دختر اگر يكجا نمي توان خريد.

9ـ پولي كه براي خريد خانه مورد نياز براي سكونت در حدّ 2-3 سال پس انداز مي شود وبدون جمع كردن قدرت خريد نداشته باشد خمس ندارد. ‹آقايان خامنه اي ، بهجت، صافي، فاضل›

اما به نظر ‹ آقايان سيستاني . مكارم. تبريزي› خمس دارد.

10ـ و ... ..

پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده

 

مواردي كه خمس دارند

1 ـ وجـوه نقدي كه از مصارف زندگي زياد آمده مثل موجودي حساب هاي پس انداز ولو مبلغ كم.

  

2 ـ  سهـام شركت ها .

 

3 ـ طلب هاي قابل وصول.

 

4 ـ امـوال يا وسيله اي كه تا سر سال خمسي مصرف يا  مورد استفاده قرار نگرفته است.

 

5 ـ  زمين هاي كشاورزي كه درآمد آن بيش ازمخارج زندگي است ومحصولش فروخته مي شود.

 

6 ـ پـولي كه براي خريد ماشين و... جمع مي كند وتا سر  سال خمسي بماند.

 

7 ـ زمين ـ منزل اضافه

 

8 ـ  سكّـة طـلا. ( طلايي كه خانمها استفاده مي كنند خمس ندارد)

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده است؛

برای دانلود کل پاورپوینت خـمـس واجب فراموش شده از لینک زیر استفاده کنید:


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره