دانلود پاورپوینت ارتعاش در محیط کار - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت ارتعاش در محیط کار - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت ارتعاش در محیط کار -  32 اسلاید

 

 

 

l1- سندرم وریدی : ارتعاشات وارد برموضع بدن یا دست باعث سفید شدن انگشتان ویا موضع در معرض ارتعاش می گردد که گاهی ممکن است همراه جراحت نیز باشد